Terug leveren aan het net en salderen

Irene Mobach – 27 / 10 / 2015
U produceert stroom met uw zonnepanelen. Op zonnige dagen levert u een overschot aan het net en op andere dagen neemt u stroom af.
Werking van zonnepanelen original

Terug leveren aan het net van stroom is erg eenvoudig. Dit gaat automatisch als u de zonnepanelen met uw netstroom verbind. De stroom die u  terug levert, en de stroom die u afneemt van het net zal het energiebedrijf tegen elkaar wegstrepen. Dat heet salderen en is wettelijk geregeld. De meeste panelenbezitters produceren per jaar minder dan ze per jaar verbruiken.

We raden u aan om nooit meer te produceren dan u in een heel jaar verbruikt. Voor de energie die u in een jaar niet verbruikt, krijgt u slechts een lage vergoeding. 

We lichten dit toe met twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Familie Jansen

  • 6 panelen op het dak van hun huis.
  • Produceert 1400 kWh in een jaar.
  • Verbruik: 3500 kWh per jaar
  • Energieprijs: € 0,20 per kWh.

Jaarlijkse besparing: 1400 * € 0,20 = 280 euro 

 

Voorbeeld 2

Familie Pietersen heeft een heel groot dak en wekt meer op dan eigen verbruik. 

  • Jaarlijks verbruik: 3500 kWh
  • 18 zonnepanelen
  • Productie zonnepanelen: 3800 kWh per jaar
  • Netto terug levering: 300 kWh per jaar
  • Elektriciteitsprijs: € 0,20 / kWh
  • Terugleververgoeding: € 0,04 / kWh

Jaarlijkse besparing:

3500 kWh x 0,20 = € 700,- per jaar
300 kWh x 0,04 = € 12,- per jaar

Totaal: € 700,- + € 12,- = € 712,- per jaar

Tip: kies voor een zonnestroominstallatie die niet meer produceren dan dat u zelf in een jaar verbuikt

Energieleveranciers en terugleververgoeding

Terugleveren van stroom is niet altijd rendabel. Let op, als u meer opwekt dan verbruikt, is het slim om uit te zoeken hoeveel uw energieleverancier betaalt; de terugleververgoeding varieert tussen de 4 en 9 cent per kWh. Zie ook dit overzicht. 

Salderen in de toekomst

De huidige regering overweegt op termijn het recht op salderen te veranderen. Het argument is dat de overheid te veel belastinginkomsten mis loopt. Wel is er een uitspraak gedaan dat het niet eerder dan 2020 in zal gaan en er een overgangsregeling komt.

Comments are closed.