SDE subsidie voor zonnepanelen

subsidie zonnepanelen SDE+

Voor bedrijven en non-profit

De SDE subsidie is bedoeld voor de aanschaf van zonnepanelen door bedrijven en non-profit. De regeling is niet voor huishoudens en kleinere installaties. Die kunnen gebruik maken van de salderingsregeling.

Naast subsidie voor zonnepanelen kun je ook subsidie krijgen voor andere vormen van duurzame energie, zoals windenergie of biomassa.

Onze ervaring 

Zonnepaneelwijzer adviseert bedrijven en instellingen bij de aanvraag van de SDE subsidie. En we helpen bij de haalbaarheidsstudie en aanbesteding van zonnepanelen. Graag delen we onze ervaring in dit artikel.

Langdurige subsidie voor opwekking

De SDE is een subsidie die wordt verstrekt voor de opgewekte energie over een periode van 15 jaar. Het is dus geen subsidie die eenmalig wordt verstrekt, maar een subsidie die in 15 jaar wordt uitgekeerd.

 

Voordelen en financiering

Met de SDE subsidie behaal je én financieel voordeel én verminder je je CO2-uitstoot. Hiermee sla je dus twee vliegen in één klap.

De SDE regeling is vooral gunstig als je een deel van de opgewekte energie zelf verbruikt. Over het algemeen heb je twee vormen van financiering. Je hebt eigen financiering of je hebt externe financiering, vaak in de vorm van een leaseconstructie.

Lees hier meer over de mogelijkheden van financiering en rendement voor grootschalige zonne-installaties.

Vergoeding voor opgewekte energie

Met de SDE subsidie krijg je een vergoeding voor de energie die je opwekt. Het is een subsidie die voor 15 jaar een extra toeslag geeft op de energie die je opwekt. De SDE subsidie gaat uit van een basisbedrag per kWh, gecorrigeerd met een correctiebedrag dat gelijk staat aan de prijs van grijze stroom.

De SDE+ subsidie zonnepanelen is een subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd en feitelijk de kosten dekt van de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom. Als je in aanmerking komt voor betaling van FIT's, trek je het voordeel op drie manieren:

  • Subsidie op de opgewekte energie
  • Besparing op uw eigen verbruik
  • Teruglevering van energie aan het net

 

Aanvragen subsidie

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor de actuele regelgeving over SDE subsidie 2017 op zonnepanelen.

Twee keer per jaar aanvragen

De SDE subsidie kun je twee maal per jaar aanvragen in een voorjaarsronde en in een najaarsronde. In 2017 was er in de voorjaarsronde € 6 miljard aan subsidie beschikbaar en in de najaarsronde ook € 6 miljard.

Per ronde kun je kiezen voor welk subsidiebedrag per kWh je subsidie aanvraagt. De subsidie wordt toegekend tot het plafond wordt bereikt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • Aansluiting voor grootverbruik
  • Minimaal 50 zonnepanelen
  • Uitvoeren haalbaarheidsstudie

Grootverbruik

Om voor de subsidie in aanmerking te komen is een zogenaamde grootverbruikaansluiting noodzakelijk. Dit betekent dat de meterkast gezekerd dient te zijn met meer dan 3 x 80 Ampère.

Minimaal 50 zonnepanelen

De SDE+ subsidie zonnepanelen kan alleen aangevraagd worden voor installaties vanaf 15kWP. Uitgaande van een capaciteit van 300WP per paneel, gaat het dus om installaties met meer dan circa 50 zonnepanelen.

Haalbaarheidsstudie

Om voor de subsidieregeling SDE+ in aanmerking te komen, moet je een goed onderbouwd project insturen. Afhankelijk van de grote van het project is een complete haalbaarheidsstudie noodzakelijk.

Veilingssysteem

Het inschrijven gebeurt in  3 fasen van ieder een week. Het subsidiebedrag neemt in elke fase toe.   

 

Ondersteuning

Ons expert team zal uw inkomstarieven voorspellen (gebaseerd op de actuele tarieven en uw geprojecteerde generatie en export) en energiebesparingsbesparingen om aan te geven hoeveel jaar het zal kosten voor uw PV-systeem om zelf te betalen en ook uw rendement.

Comments are closed.