Stappen voor grote projecten zonnepanelen

subsidie zonnepanelen SDE+

Stappenplan voor projecten zonne-energie

In dit artikel hebben we de stappen op een rij gezet voor grote projecten met zonne-energie. Hierbij delen we onze ervaring die we bij vele bedrijven en organisaties hebben opgedaan.

Dit is aangevuld met de resultaten van een onderzoek van de algemene rekenkamer. De overheid geeft jaarlijks vele miljarden aan subsidie en heeft onderzoek gedaan naar motivatie en succesfactoren voor projecten met zonnepanelen. Lees hier een samenvatting van het onderzoek of klik op het volledige onderzoek.

 

Stappen

Het opzetten van een grote projecten bestaat uit de volgende stappen:

  • Haalbaarheid
  • Subsidie en financiering
  • Inkoop

In de praktijk zien we nog wel dat organisaties stappen tegelijkertijd uitvoeren. Zonnepaneelwijzer begeleidt bedrijven bij al deze stappen. 

 

 

Stap 1: Project ontwikkelen 

De aanleiding is vaak dat organisaties willen weten of het zelf opwekken van zonne-energie interessant is. Ook zien we steeds vaker dat organisaties door marktpartijen worden benaderd en daardoor meer willen weten over de mogelijkheden.

Voor veel organisaties is een besparing op de energiekosten een belangrijk argument. Zelf energie opwekken is vaak een stuk goedkoper dan energie van het net. Ook past het aanschaffen van zonne-energie bij een groene strategie. 

Voor veel bedrijven die zonnepanelen laten plaatsen is de opwekking van duurzame energie geen hoofdactiviteit. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf of een gemeente die zonnepanelen op zijn gebouwen laat plaatsen.

 

Financieel rendement

Het financiële rendement is een belangrijke overweging. Bedrijven vergelijken de rendementsverwachtingen van potentiële SDE+-projecten met het rendement van projecten in andere sectoren. De return on investment van zonnepaneelprojecten ligt tussen de 6% en 12%.

Belangrijk is hierbij dat bedrijven zich laten assisteren door gespecialiseerde bedrijven om de financiële doorrekening van projecten goed uit te (laten) voeren en de juiste keuze te maken. Belangrijk is een groot eigen verbruik van meer dan 50%.

Bedrijven die zelf investeren behalen hierop een uitstekend rendement van 6% tot 12%. Als organisaties niet zelf kunnen investeren, kunnen ze de projecten extern laten financieren. Grote installatiebedrijven bieden de verhuur of lease van zonnepanelen aan. Ook dit levert voor bedrijven vaak een interessante businesscase op.

 

Technische mogelijkheden

In het geval van zonnepanelen is het belangrijk om te kijken of de daken of locaties geschikt zijn voor zonnepanelen. 

 

Ideële argumenten en imago

Andere ideële argumenten kunnen ook meewegen bij de beslissing om een projecten uit te laten voeren. Denk hierbij aan bijdragen aan een duurzame wereld of bijdragen aan de klimaatdoelstellingen uit het Energieakkoord. Zonnepanelen zijn ook gunstig voor de eigen marktpositie en het bedrijfsimago. 

 

Stap 2: Subsidie en financiering

Met name de SDE subsidie is voor grote projecten een belangrijke subsidie. In deze stap kijken we ook naar de financiering. Wil een bedrijf zelf financieren of zonnepanelen extern laten financieren.

 

SDE Subsidie

Het aanvragen van de SDE-subsidie is twee keer per jaar mogelijk, in maart en in oktober.  Voor de aanvraag is een haalbaarheidsstudie nodig. Een financiële en de technische toetsing ervaren ondernemers als stimulerend voor een goede onderbouwing van hun projecten. Over het aanvragen van SDE subsidie voor zonnepanelen hebben we een apart artikel gemaakt. 

Zelf investeren of lease

Voor grotere projecten kun je zelf investeren of het project extern laten investeren. Bij zelf investeren behaal je een mooi rendement en bespaar je op de energiekosten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat een organisatie de mogelijkheid heeft om te financieren.

Een andere veel gebruikte optie is lease. Hierbij least een organisatie de zonnepanelen voor een periode van 15 jaar. Hierbij hoeft een organisatie niet te investeren en kan vaak direct besparen op de energiekosten.

Andere opties zijn in deze fase ook nog het om het dak te verhuren of crowdfunding.

Stap 3: Inkoop en aanbesteding

In deze stap zijn onder meer de volgende zaken van belang:

  • Technische en financiële expertise
  • Marktkennis
  • Juridisch goede contracten

We zien dat veel projecten nog in deze fase stranden doordat de tijd en expertise niet in huis is om dit uit te voeren.

Opstellen van een programma van eisen

In deze fase stellen we een programma van eisen op. Hierin nemen we onder meer mee de technisch en financiële wensen. Dit zetten we uit onder meerdere installateurs en aanbieders. 

Kwaliteit en prijs

De offertes beoordelen we vervolgens op de kwaliteit en prijs van de ingediende voorstellen. Reputatie en kwaliteit van de voorstellen is een belangrijke positieve drijfveer, evenals de laagste prijs. In deze fases zien we vaak grote verschillen in zowel prijs als kwaliteit.

 

Ondersteuning door Zonnepaneelwijzer

Zonnepaneelwijzer biedt u graag ondersteuning bij uw project en bij het aanvragen van SDE+subsidie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Comments are closed.